Si hem de viatjar a un país on podem tenir problemes per trobar endolls on carregar els nostres útils electrònics una placa solar ens pot ser molt útil. De totes maneres, cal tenir en compte que moltes de les plaques solars petites i/o plegables que podem trobar al mercat només ens serviran per carregar el mòbil i encara gràcies. Hem de valorar i estudiar els aspectes tècnics següents:

  • El voltatge de sortida, que ha de coincidir amb el d’entrada de l’aparell que volem carregar. Una bona solució és una placa que doni 12V, ja que aleshores podem fer servir els carregadors per a cotxe dels nostres aparells electrònics.
  • El tipus de connector. Moltes plaques porten més d’un connector. Si escollim una placa de 12V ja acostuma a portar el connector femella tipus encenedor de cotxe.
  • L’amperatge de sortida o els watts. En certa manera ens diu la potència de la placa solar. Com més millor, però això vol dir més superfície i, per tant, major embalum.

Cal tenir en compte que totes aquests valors, però, depenen de la intensitat de la llum solar. Els indicats a les característiques tècniques són sempre valors màxims. És a dir, en un dia molt núvol poca cosa carregarem.

Us poso una fotografia d’una placa solar flexible i plegable de 12V i 12W. És de la casa Brunton i la vaig comprar a Alpesport d’Andorra. Un cop plegada queda del tamany d’una cel·la.

Altres marques: PowerFilm. ICPSolar.